สถานีตำรวจภูธรหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ โทร 053464214

พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย
ผกก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
สภ.หนองตอง อ.หางดง จว.เชียงใหม่ ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงเป็นสถานีตำรวจย่อยมาจาก สภ.หางดง และได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลในกองบังคับการตำรวจภูธร 7(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2534 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 โดยแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองตอง และตำบลหารแก้ว เปิดบริการให้กับประชาชน ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2535 ปัจจุบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ปรับปรุงเป็นรูปแบบอาคาร ด้วยวงเงินก่อสร้าง 6,445,300 บาท สำหรับเป็นที่ทำการ สภ.หนองตอง เมื่อปี พ.ศ.2543 1. มีเนื้อที่ 1 "ไร่ 2 งาน พื้นที่รับผิดชอบ 29 ตารางกิโลเมตร รับผิดชอบ 2 ตำบล ตำบลหนองตอง มี 14 หมู่บ้าน ตำบลหารแก้ว มี 9 หมู่บ้าน มีประชารวมทั้งสิ้น 14,516 คน ทิศเหนือติดกับตำบลหนองแก๋ว ทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งต้อม ทิศตะวันออกติดกับตำบลสันทราย และทิศตะวันตกติดกับตำบลน้ำแพร่

242 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.ชียงใหม่ 50340
โทรศัพท์ : 053-464214   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top