สถานีตำรวจภูธรหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ

พ.ต.อ.สุริยงค์ โพธิจันทร์
ผกก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
สภ.หนองตอง ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ 2 ถนนสันป่าตอง – ลำพูน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมนั้น เป็นที่พักสายตรวจของ สภ.หางดง โดยได้รับงบประมาณจากยูซ่อม จำนวน 120,000 บาท สำหรับเป็นค่าก่องสร้างอาคารที่ทำการ ตั้งอยู่บนที่ดินของนางบุญยวง แสนสมเพชร มีเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่เศษ ซึ่งต่อมาได้บริจาคให้ทางราชการ ในปี พ.ศ.2535 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานี ตำรวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร 7 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 ลง วันที่ 19 มีนาคม 2535 ยกฐานะให้เป็นสถานีตำรวจภูธรหนองตอง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2535 มีอำนาจการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองตอง ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ปัจจุบันมี พ.ต.อ. วาสุเทพ คงกล่อม ผกก.สภ.หนองตอง เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ

242 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.ชียงใหม่ 50340
โทรศัพท์ : 053-464214   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top