สถานีตำรวจภูธรหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ โทร 053464214

พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย
ผกก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
http://nongtong.chiangmaipolice.go.th/image/structure/404594.jpg

O2. อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
https://drive.google.com/file/d/1hCShuquvFYiF9GQusPYcBLgLDhfuR6Ta/view

O3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
http://www.royalthaipolice.go.th/downloads/T_0001.pdf

O4. ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5. ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069216013929

O6. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
http://nongtong.chiangmaipolice.go.th/index.php?page=home

 2.การบริหารงาน

O7. แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี

 
ลำดับ
รายละเอียด

O8. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 
ลำดับ
รายละเอียด

O9. คู่มือการให้บริการประชาชน

 
ลำดับ
รายละเอียด

O10. E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด

O11. ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 
ลำดับ
รายละเอียด

O12. แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

 
ลำดับ
รายละเอียด

O13.มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

 
ลำดับ
รายละเอียด

O14. แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

 
ลำดับ
รายละเอียด

O15.แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

 
ลำดับ
รายละเอียด

O16. สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา

 
ลำดับ
รายละเอียด

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
ลำดับ
รายละเอียด

O18. ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 
ลำดับ
รายละเอียด

O19. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ลำดับ
รายละเอียด

O20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 
ลำดับ
รายละเอียด

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O21. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 
ลำดับ
รายละเอียด

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O22. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 
ลำดับ
รายละเอียด

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O23. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

 
ลำดับ
รายละเอียด

O24. การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 
ลำดับ
รายละเอียด

O25. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
ลำดับ
รายละเอียด

O26. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

 
ลำดับ
รายละเอียด

O27. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 
ลำดับ
รายละเอียด

O28. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

 
ลำดับ
รายละเอียด

O29. การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

 
ลำดับ
รายละเอียด

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O30. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด

242 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.ชียงใหม่ 50340
โทรศัพท์ : 053-464214   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top