สถานีตำรวจภูธรหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053464214

พ.ต.อ.เสวก ชูศิริ
ผกก.สภ.หนองตอง โทร 0869244429




Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

1.พิทักษ์ เทิดทูนและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายความปลอดภัยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ 3. การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 4. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนกวดขันมิให้ตำรวจเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากมีการฝ่า ให้ดำเนินคดีทางอาญา วินัย ทางการปกครองอย่างเด็จขาด 5 เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจกับประชาชนโดยเปิดช่องทางรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ 7. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตำรวจทุกสายงานโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง 8.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ 9. ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำงานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

242 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.ชียงใหม่ 50340
โทรศัพท์ : 053-464214   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top